Potřebuji si vyřídit

UPOZORNĚNÍ!!! Od středy 1. 7. 2020 bude poskytování služeb na přepážkách občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních činností (řidičské průkazy, evidence vozidel) možné i bez předchozí rezervace, přesto klientům magistrátu doporučujeme, aby se k vyřízení svých záležitostí na uvedených přepážkách objednali a předešli tak delším čekacím dobám. K objednání lze využít elektronický objednávkový systém, dostupný na www.esmo.cz nebo se lze objednat telefonicky prostřednictvím Kontaktního centra MMO na bezplatné telefonní lince 800990980. Z preventivních důvodů doporučujeme všem klientům, aby zvážili možnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (šátků, roušek, ústenek) ve vnitřních prostorách úřadu, kdy zejména v čekárnách může docházet k větší kumulaci klientů a snazšímu šíření kapénkové infekce koronaviru. Magistrát pokračuje v pravidelném úklidu všech prostor s použitím dezinfekčních prostředků (podlahy, kliky, sedačky a křesla pro veřejnost), v prostoru vrátnic jsou občanům k dispozici stojany s dezinfekcí. Děkujeme za pochopení.