Náhradní rodinná péče – osvojení a pěstounská péče

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Náhradní rodinná péče – osvojení a pěstounská péče

 2. Základní informace k životní situaci

  Přijetí dítěte do osobní péče formou osvojení nebo pěstounské péče a poskytnutí ochrany a bezpečí dítěti, které nemůže vyrůstat ve vlastní rodině.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan ČR nebo občan žijící na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR, který má zájem přijmout do své osobní péče dítě, jež se ocitlo bez péče rodičů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou je uvědomit si schopnost zvládnout starat se o cizí dítě, citově ho přijmout se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Následným krokem je podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Podáním žádosti začíná proces zprostředkování osvojení či pěstounství, kde jsou prověřovány osobní a rodinné poměry žadatele, jeho bezúhonnost, je navštívena jeho domácnost a provedeno sociální šetření. Poté je žádost postoupena krajskému úřadu, který zajistí odborné zdravotní a psychologické posouzení žadatele. Součástí psychologického posuzování je příprava k přijetí dítěte do rodiny, která je pro žadatele o osvojení a pěstounství realizována v rozsahu 48 hodin a u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin. O zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu rozhoduje krajský úřad rozhodnutím.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Seznam sociálních pracovníků

  Magistrát města Ostravy – Ostrava a širší správní obvod

  Adresa

  Kontaktní osoba

  Telefon

  E-mail

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Jiřina Slívová

  599 443 839

  jslivova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Šárka Bartoníčková

  599 443 864

  sbartonickova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Radmila Bebková,

  599 443 830

  rbebkova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Šárka Dobřanská, DiS.

  599 443 813

  sdobranska@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Lenka Dřímalová

  599 443 816

  Ldrimalova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Gabriela Grygarová

  599 443 869

  ggrygarova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Kateřina Hižnajová

  599 443 833

  khiznajova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Petra Jahnová

  599 443 830

  pjahnova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Kateřina Kadorová, DiS.

  599 443 843

  kkadorova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Kamil Kloz, DiS.

  599 443 838

  kkloz@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Zuzana Konečná, DiS.

  599 443 872

  zkonecna@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Hana Lazecká

  599 443 826

  hlazecka@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Irena Michalcová

  599 443 873

  imichalcova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Monika Moravcová

  599 443 866

  mmoravcova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Mgr. Martina Mžiková

  599 443 865

  mmzikova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Gabriela Náplavová

  599 443 831

  gnaplavova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Šárka Nevludová, DiS

  599 443 815

  snevludova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Magdalena Stavárková

  599 443 827

  mstavarkova@ostrava.cz

  Prokešovo nám. 8

  729 30  OSTRAVA

  Bc. Alexandra Vítková, DiS.

  599 443 809

  avitkova@ostrava.cz

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Středa

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Čtvrtek

  8.00 – 11.30

  12.30 – 16.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu je předána zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí při osobním jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí zároveň s podáním informací o procesu zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu.

  K žádosti následně žadatel dokládá: doklad o státním občanství, zprávu o zdravotním stavu od praktického lékaře, barevnou fotografii, oddací list, údaje o ekonomických poměrech a případně další doklady, potřebné pro zprostředkování osvojení/pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu (např. rozsudek o rozvodu manželství, apod.).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu není zpoplatněna. Žadatel však nese náklady související s úhradou dokladů, které jsou součásti žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí postoupí žádost krajskému úřadu po zkompletování žádosti a zjištění sociálních poměrů žadatele, zpravidla do 1 měsíce od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost a osoby, které se budou podílet na péči o přijaté dítě.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a krajským úřadem. Účast na odborném  posouzení a účast na přípravě k přijetí dítěte do rodiny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání do rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud fyzická osoba ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení, lze v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč a pokutu až 200 tis. Kč, pokud fyzická osoba neoprávněně zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.dejmedetemrodinu.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad MSK, nestátní organizace pověřené k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jiné instutuce pověřené k výkonu SPOD

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Osoba pečující, které bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské nebo poručenské péče je povinna uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  09.07.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno