Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte atd.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte atd.

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy - širší správní obvod

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 17.00

   

  Středa

  8.00 – 17.00

   

  Čtvrtek

  8.00 – 16.00

   

   SEZNAM SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

  Bc. Kateřina Marková, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443842
  +420724277990
  183 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Taťána Svobodníková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443829
  +420720735284
  183 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Petr Štícha
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443840
  +420734692810
  182 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Ostrava (standard 8b).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s OSPOD

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta za nespolupráci rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dítěte s OSPOD až do 20.000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí 

  • Krajský úřad MSK

  • nestátní organizace pracující s rodinou a dětmi

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.02.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno