Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte atd.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě bez péče rodičů – úmrtí rodičů, náhlé onemocnění, opuštění dítěte atd.

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

  Úřad městského obvodu Ostrava – Jih

  Úřad městského obvodu Poruba

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  Úřad městského obvodu Vítkovice

  Úřad městského obvodu Hrabová

  Magistrát města Ostravy

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Ostrava (standard 8b).

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s OSPOD

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  emailové adresy kontaktních pracovníků: , schytilova@ostrava.cz, jslivova@ostrava.cz

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  29.10.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno