Oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany

Řeší:

Veškeré aktivity rodinné politiky města jsou komunikovány pod značkou FAJNA RODINA na samostatném webu

  • Podporu a spolupráci s organizacemi neziskového charakteru působících na území města Ostravy, které zajišťují zájmové a volnočasové činnosti dětí, mládeže a seniorů; zabezpečení procesu výběrového řízení na poskytování dotací a příspěvku v oblasti volnočasových aktivit.
  • Rozvoj agendy sociálního bydlení na území statutárního města Ostravy - koncepční a metodická činnost, koordinace spolupráce klíčových aktérů, spolupráci se systémovými aktéry národní úrovně; sběr a vyhodnocení dat k tématu sociálního bydlení.  
  • a přispívá k rozvoji a zkvalitnění sociální práce a služeb v Ostravě, zejména
Osobní jednání se zájemci/příjemci podpory probíhá s konkrétním odpovědným referentem na základě individuální domluvy. 

Kontakty

Ing. Miroslava Sasínová
vedoucí oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany