Výdej tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výdej tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem

 2. Základní informace k životní situaci

  Výrobu a distribuci tiskopisů receptů a žádanek na přípravky obsahující návykové látky, tj. tiskopisy označené modrým pruhem (dále jen tiskopisy), zabezpečují místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tiskopisy mohou být vydány pouze oprávněným osobám.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oprávněnou osobou je fyzická nebo právnická osoba provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, popřípadě fyzická nebo právnická osoba oprávněná k výkonu veterinárních činností.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Návštěva příslušného pracoviště, viz níže, doložení požadovaných dokladů, úhrada ceny tiskopisů. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Návštěva příslušného pracoviště, viz níže.  

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

  Tiskopisy jsou vydávány pro správní obvod Ostrava-Město, tj. Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.

  Příslušnost správního orgánu je dána místem provozování zdravotnického zařízení.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

  Úřední hodiny

  pondělí      8.00 – 17.00

  středa        8.00 – 17.00

  čtvrtek       8.00 – 16.00

  (mimo úřední hodiny pouze na základě předchozí domluvy)

  Ing. Lucie Brančíková
  ekonom - kontrolor
  +420599443802 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Michaela Hudečková, DiS.
  referent na úseku zdravotnictví
  +420599443856 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lucie Potyšová
  ekonom
  +420599443857 142 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  -  oprávnění k odběru, tj. registrace nestátního zdravotnického zařízení (rozhodnutí 
     o poskytování zdravotních služeb), popř. zřizovací listina zařízení ústavní sociální
     péče nebo oprávnění k výkonu odborných veterinárních činností

  -  průkaz totožnosti

  -  plná moc (v případě, že tiskopisy odebere pověřená osoba)

  -  objednávka (v případě, že úhrada bude realizována bezhotovostně)  

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  Úhrada ceny tiskopisů je prováděna hotovostně, v případě odběru většího množství tiskopisů na základě objednávky je úhrada provedena bezhotovostně na základě faktury.

   

  cena 1 bloku tiskopisů receptů (25 ks)   … 32,- Kč,

  cena 1 bloku tiskopisů žádanek (25 ks) …  70,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny, tiskopisy jsou vydávány zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další dotčení účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek při zacházení s návykovými látkami jsou stanoveny v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  13.07.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno