Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb

 2. Základní informace k životní situaci

  Poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení poskytování požádat obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění této informace na její úřední desce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oprávněn jednat je poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, nebo jím pověřená osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uvést níže uvedené informace a požádat o jejich uveřejnění na úřední desce:

  - datum zamýšleného ukončení činnosti

  - datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace
    poskytovateli zvoleném pacientem a adresu místa pro předložení žádosti

  - název (jméno) osoby, která hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb 
    (v případě, že poskytovatel zdravotních služeb hodlá převést majetková práva
    vztahující se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Návštěva příslušného pracoviště, nebo zaslání požadovaných informací.  

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti je příslušný ke zveřejnění informace o záměru ukončení provozování zdravotních služeb poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují zdravotní služby na území statuárního města Ostravy.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

    

  Úřední hodiny

  pondělí       8.00 – 17.00

  středa         8.00 – 17.00  

  čtvrtek        8.00 – 16.00

       

  (mimo úřední hodiny pouze na základě předchozí domluvy)

  Bc. Michaela Hudečková, DiS.
  referent na úseku zdravotnictví
  +420599443856 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lucie Potyšová
  ekonom
  +420599443857 142 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti, případně i pověření oprávněné osoby.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Záměr ukončení poskytování zdravotních služeb

  Formulář je možno vyplnit i přímo na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení poskytování zdravotních služeb požádat o zveřejnění této informace. Informace je na úřední desce zveřejněna nejpozději od následujícího pracovního od požádání o zveřejnění informace o ukončení poskytování zdravotních služeb, a to data ukončení poskytování zdravotních služeb.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další dotčení účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka:  ID datové schránky: 5zubv7w

  email:  (nutno podepsat zaručeným elektronickým podpisem)

              lpotysova@ostrava.cz

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů - § 59.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.10.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno