Stanovisko SMO v rámci územního řízení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stanovisko SMO v rámci územního řízení

 2. Základní informace k životní situaci

  Stanovisko SMO - vlastníka nemovitostí sousedících s pozemky na nichž je záměr realizace výstavby - jako účastníka územního řízení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oprávněn jednat v předmětné záležitosti je investor stavby, respektive osoba jim pověřená  na základě vystavené plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložení písemné žádosti žadatelem - žádost musí obsahovat zákres stavby v katastrální mapě a základní  údaje o stavbě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava - Magistrát, odbor hospodářské správy, technické oddělení

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Situaci je možno řešit v budově Nové radnice, technické oddělení odboru hospodářské správy ( dveře č.245).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle termínů zasedání rady města, cca 3 týdny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno