Oddělení technické

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Zajišťuje technickou správu majetku u pozemků, budov a staveb ve vlastnictví statutárního města Ostravy (dále SMO), předkládá radě města návrhy na vydání souhlasu  s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví SMO, předkládá radě města podklady pro vydání souhlasu  SMO, jako vlastníka sousedních nemovitostí,  pro účely územního (stavebního) řízení.

 

 

Kontakty

Bc. Petr Mlýnek
vedoucí oddělení technického