Vydání oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)

 2. Základní informace k životní situaci

  Ustanovení § 21c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává fyzická osoba, která bude vykonávat práci řidiče taxislužby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vypsání žádosti dle ust. § 21c odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. a splnění podmínek stanovených ust. § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vypsáním žádosti na kontaktním místě, zasláním žádosti poštou, příp. e-mailem.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, oddělení silniční a drážní dopravy

  Pracoviště: Prokešovo náměstí 8, Ostrava (budova Nové radnice), 2. poschodí, č. kanceláře 287
  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16 hod.

  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy
  Bc. Tomáš Konečný

  Tel.: 599 442 032

  Mgr. Jiří Bulušek

  Tel.: 599 442 032

  jiri.bulusek@ostrava.cz

  Mgr. Mrukwia Vratislav

  Tel.: 599 442 064
  vratislav.mrukwia@ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti žadatel předloží doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Vydání průkazu řidiče taxislužby

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při doložení všech dokladů potřebných k vydání nejpozději do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podáním odvolání v zákonem stanovené lhůtě

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  22.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno