Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.

 2. Základní informace k životní situaci

  Ustanovení § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která chce provozovat s vozidlem taxislužbu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vozidlo musí být kategorie L nebo M, dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel v registru vozidel a vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na kontaktním místě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na Dopravním úřadě, na jehož území má dopravce místo podnikaní (jedná-li se o podnikající fyzickou osobu) nebo sídlo firmy (u právnické osoby).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, oddělení silniční a drážní dopravy

  Pracoviště: Prokešovo náměstí 8, Ostrava (budova Nové radnice), 2. poschodí, č. kanceláře 287

  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16 hod.

  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy

  Mgr. Vratislav Mrukwia
  státní správa v oblasti silniční dopravy
  599442064 287 / Nová Radnice
  Ing. Tomáš Pika
  státní správa v oblasti taxislužby a stanic měření emisí (SME)
  599442032 287 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad o oprávnění k podnikání (koncesní listinu nebo výpis ze živnostenského rejstříku) a knihu taxametru, pokud bude vozidlo taxametrem vybaveno.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář je k dispozici na kontaktním místě nebo na internetových stránkách statutárního města Ostravy, odboru dopravy v sekci formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí dopravce za vydání Výpisu z evidence vozidel taxislužby 50 Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou žádné opravné prostředky.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno