Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.

 2. Základní informace k životní situaci

  Ustanovení § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává žadatel (dopravce), který chce s vozidlem provozovat taxislužbu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud:

  a) jde o vozidlo kategorie L nebo M1,

  b) je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel provozovatelem vozidla,

  c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a

  d) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v odstavci 6 písm. d).

  V žádosti dopravce uvede:

  a) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a

  b) typ a výrobní číslo taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván, případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na kontaktním místě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na Dopravním úřadě, na jehož území má žadatel (dopravce) sídlo.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Viz. bod Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář je k dispozici na kontaktním místě nebo na internetových stránkách statutárního města Ostravy, odboru dopravy v sekci formuláře.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za evidenční nálepky vozidla taxislužby správní poplatek ve výši 500,-Kč (č. 34 bod 14 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.)

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při doložení všech dokladů potřebných k vydání nejpozději do 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno