Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

 2. Základní informace k životní situaci

  souhlas se vyřizuje za účelem užití znaku statutárního města Ostravy zejména při významných a oficiálních příležitostech

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  právnické osoby, fyzické osoby

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  dodržovat pokyny stanovené v designmanuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/designmanual; užití znaku je možné na základě udělení souhlasu rady města a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  podáním vyplněného formuláře Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy,  odbor kancelář primátora, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  vyplněný formulář Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy je k dispozici v elektronické podobě

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  užívání znaku je bezúplatné

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání žádosti

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  v příloze žádosti o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy doložit v případě užití znaku na tištěných a jiných materiálech vzor nebo grafický náhled materiálu a po udělení souhlasu s užitím znaku s patřičným časovým předstihem doručit na Magistrát města Ostravy, odbor kancelář primátora, odd. prezentace a vztahů k veřejnosti náhled užití znaku statutárního města Ostravy ke schválení ještě před jeho uveřejněním

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  posta@ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  statutární město Ostrava si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit udělený souhlas s užitím znaku a vyžadovat odstranění znaku

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  sankce ve formě pokuty až do výše 30 000 Kč za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s porušením povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Telefonicky: 599 443 330, 599 442 291
  E-mailem: rveselkova@ostrava.cz, mbayer@ostrava.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno