Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Ostravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

ostrava_zivotni_situace

Logo je marketingovou značkou města. Slouží k běžným prezentačním potřebám města na sportovních, kulturních a jiných akcích v ČR a zahraničí.

Logo mohou používat fyzické a právnické osoby, kterým byla udělena 1. záštita města (formou poskytnutí podlicence na základě Smlouvy o užití loga města), 2. dotace či grant města na základě uděleného oprávnění k užití loga, které je již součástí dotační či jiné smlouvy 3. spolupracují s městem na základě nějakého smluvního vztahu.

                                   

Oprávnění k užití loga vyřizuje odbor kancelář primátora, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti.

 1. Pojmenování (název) životní situace

  Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Ostravy

 2. Základní informace k životní situaci

  souhlas se vyřizuje za účelem použití loga statutárního města Ostravy v rámci prezentace města prostřednictvím poskytnutí podlicence k užití loga na základě uzavření Smlouvy o užití loga města

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  právnické osoby, fyzické osoby

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  dodržovat pokyny stanovené v designmanuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/designmanual; logo je možné použít po doručení Smlouvy o užití loga města, kterou za statutární město Ostravu podepisuje vedoucí odboru kanceláře primátora, pouze pro účel a za splnění podmínek definovaných v této smlouvě.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  podáním vyplněného formuláře Smlouva o užití loga města

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor kancelář primátora, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na Magistrátu města Ostravy, odboru kancelář primátora, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti

  Kontakt:

  Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  www.ostrava.cz

  Kontaktní osoba:

  Renata Veselková, tel. 599 443 330, mobil: 734 692 806, e-mail: rveselkova@ostrava.cz
  Mgr. Michal Bayer, tel. 599 442 291, e-mail:

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  vyplněný formulář Smlouva o užití loga města

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  formulář je k dispozici v elektronické podobě

 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  použití loga je bezúplatné

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání žádosti

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  žádní

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  s patřičným časovým předstihem doručit na Magistrát města Ostravy, odbor kancelář primátora, odd. prezentace a vztahů k veřejnosti náhled použití loga statutárního města Ostravy ke schválení ještě před jeho uveřejněním

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  statutární město Ostrava k ochraně svých práv využije právní prostředky předpokládané právními předpisy

 17. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

  Telefonicky: 599 443 330, 599 442 291

  E-mailem: rveselkova@ostrava.cz, mbayer@ostrava.cz