Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava

 2. 2. Důvod a způsob založení
 3. 3. Organizační struktura
 4. 5. Bankovní spojení

  Bankovní účty Magistrátu města Ostravy.Účty městských obvodů jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19-1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů, variabilní symbol určen individuálně
  20036-1649297309/0800 výzvy, pokuty odboru dopravně správních činností
  30015-1649297309/0800 poplatek za komunální odpad - variabilní a specifický symbol individuálně vygenerovány; poplatek z ubytovací kapacity - variabilní symbol individuálně vygenerován
  40010-1649297309/0800 pokuty udělené Městskou policií Ostrava, variabilní symbol určen individuálně
  6672502/0800 příjmový účet - správní poplatky Odboru územního plánování a stavebního řádu
  6015-1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách - variabilní symbol určen dle podmínek zadávacího řízení; kauce stanovené odborem dopravně správních činností - variabilní symbol určen individuálně
  27-1649297309/0800 výdajový účet - vratky nedočerpaných transferů; platby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů
  1649297309/0800 financování městských obvodů, poskytování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím, předfinancování městských obvodů
  110189-1649297309/0800 veřejná sbírka – psí útulek Třebovice
  40184-1649297309/0800  poplatek z pobytu - variabilní symbol určen individuálně

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

  Pro identifikaci platby je třeba požádat příslušný odbor Magistrátu města Ostravy o sdělení konkrétního čísla a dalších údajů k platbě.

 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 9. Žádosti o informace
 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 9. 11. Opravné prostředky
 10. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 11. 15. Úhrady za poskytování informací
 12. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

 13. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 14. 19. Licenční smlouva

  Licenční smlouva ve  formátu PDF.