Organizační struktura

Zastupitelstvo města
Složení zastupitelstva

             iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva  města  Výbory zastupitelstva

Rada města
Složení rady města

             poradní a iniciativní orgány rady města  Komise rady

Primátor statutárního města
Magistrát města Ostravy
Městská policie
Zvláštní orgány města