Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví  obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

Nadřízeným orgánem je Krajský úřad MSK.