Soutěž 2019

Informace o proběhlé soutěži.

Město v loňském roce vypsalo otevřenou soutěž na řešení Památníku válečných veteránů v Parku Čs. letců v centru města. Přestože bylo doručeno 27 návrhů, žádný z nich dle poroty nenaplnil očekávání zadavatele, který následně soutěž zrušil a dle doporučení poroty připravuje v tomto roce  novou užší soutěž. Protokol z loňského jednání soutěžní poroty je ke stažení zde.

V souladu se soutěžním řádem České komory architektů jsou v případě zrušení soutěže po odevzdání návrhů tyto návrhy zveřejněny. Návrhy zaslané do loňské soutěže jsou k náhledu níže. Současně dne 30.1.2020 proběhlo setkání k výsledkům soutěže, informace ze setkání je dostupná zde.