Náměstí Edvarda Beneše

Město Ostrava vyhlásilo dvou fázovou, otevřenou soutěž o návrh na úpravu Náměstí Edvarda Beneše. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Návrhy zaslané do soutěže - 1. fáze

Do soutěže byly přihlášeny tři návrhy, z nichž jeden nesplnil závazné body soutěžních podmínek. Na hodnotícím zasedání (1. fáze, konané 20.10.2021) z tohoto důvodu navrhla porota vyloučení jednoho z účastníků (s pořad. č. 2). Ostatní účastníci dostali doporučení na dopracování návrhů do druhé fáze soutěže.

Návrhy zaslané do soutěže - 2. fáze

Porota na hodnotícím zasedání (2. fáze, konané 23.2.2022) posuzovala a hodnotila 2 dopracované návrhy, z nichž jednomu navrhla ocenění (návrh s pořad. č. 3 získal druhou cenu) a druhému udělení odměny (návrh s pořad. č. 1 získal odměnu).