Návrhy zaslané do soutěže - 1. fáze

Do soutěže byly přihlášeny tři návrhy, z nichž jeden nesplnil závazné body soutěžních podmínek. Na hodnotícím zasedání (1. fáze, konané 20.10.2021) z tohoto důvodu navrhla porota vyloučení jednoho z účastníků (s pořad. č. 2). Ostatní účastníci dostali doporučení na dopracování návrhů do druhé fáze soutěže.