Parkovací dům u krajského úřadu

Město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích u KÚ Moravskoslezského kraje . “SOUTĚŽ UKONČENA“

Výsledky soutěže

Jednání soutěžní poroty proběhlo dne 2. 10. 2019.

Návrhy zaslané do soutěže

Prezentace 42 návrhů zaslaných do architektonické soutěže.