Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo jednofázovou fázovou, užší soutěž o návrh na úpravu Předprostoru kostela sv. Ducha v Ostravě. Do soutěže se přihlásilo 22 účastníků, ze kterých bylo na základě portfólií vyzváno 8 účastníků na zpracování návrhu okolí kostela. Hodnotící zasedání proběhlo 2.11.2022 a posuzováno a hodnoceno bylo 7 došlých návrhů. Porota následně udělila 1. ocenění návrhu č. 4, 2. ocenění návrhu č. 6 a 3. ocenění návrhu č. 3. Dále byla udělena odměna návrhu č. 2. Návrh s číslem 1, 7 a 8 obdržel náhrady výloh. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Výsledky soutěže

Jednání soutěžní poroty proběhlo dne 2. 11. 2022.

Návrhy zaslané do soutěže

Prezentace návrhů zaslaných do architektonické soutěže.