Architektonické soutěže

Tato stránka bude průběžně doplňována o informace k jednotlivým architektonickým soutěžím.

Proměna sadu Dr. Milady Horákové

Město Ostrava vyhlásilo jednofázovou fázovou, užší soutěž o návrh na Proměnu sadu Dr. Milady Horákové. Do soutěže se přihlásilo 14 účastníků, ze kterých bylo na základě portfólií vyzváno 8 účastníků na zpracování návrhu proměny sadu v park celoměstského významu. Hodnotící zasedání proběhlo ve dvou dnech 19.12. a 20.12.2022 a posuzováno a hodnoceno bylo všech 8 návrhů. Porota následně udělila 1. ocenění návrhu č. 5, 2. ocenění návrhu č. 1 a 3. ocenění návrhu č. 4. Dále byla udělena odměna návrhu č. 6. Návrh s číslem 2, 3, 6, 7 a 8 obdržel náhrady výloh. “SOUTĚŽ UKONČENA“.

Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo jednofázovou fázovou, užší soutěž o návrh na úpravu Předprostoru kostela sv. Ducha v Ostravě. Do soutěže se přihlásilo 22 účastníků, ze kterých bylo na základě portfólií vyzváno 8 účastníků na zpracování návrhu okolí kostela. Hodnotící zasedání proběhlo 2.11.2022 a posuzováno a hodnoceno bylo 7 došlých návrhů. Porota následně udělila 1. ocenění návrhu č. 4, 2. ocenění návrhu č. 6 a 3. ocenění návrhu č. 3. Dále byla udělena odměna návrhu č. 2. Návrh s číslem 1, 7 a 8 obdržel náhrady výloh. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Náměstí Edvarda Beneše

Město Ostrava vyhlásilo dvou fázovou, otevřenou soutěž o návrh na úpravu Náměstí Edvarda Beneše. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Památník válečným veteránům

Město Ostrava vyhlásilo výtvarně-architektonickou soutěž o návrh na řešení památníku válečným veteránům. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Památník obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019

Statutární město Ostrava vyhlásilo výtvarnou soutěž na ztvárnění památníku obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Rekonstrukce krematoria Ostrava

Město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích u KÚ Moravskoslezského kraje . “SOUTĚŽ UKONČENA“

Parkovací dům u krajského úřadu

Město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích u KÚ Moravskoslezského kraje . “SOUTĚŽ UKONČENA“

Koncertní hala města Ostrava

Město Ostrava vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž o návrh na řešení koncertní haly města Ostravy. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo soutěž o návrh na řešení novostavby bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO Ostrava

Město Ostrava vyhlásilo soutěž o návrh řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO Ostrava. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Architektonicko - urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo otevřenou ideovou architektonicko - urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Architektonicko - urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo otevřenou ideovou architektonicko - urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"