Architektonicko - urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo otevřenou ideovou architektonicko - urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Předmětem soutěže bylo navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě, a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele, včetně názoru na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou.

Výsledky soutěže