Proměna sadu Dr. Milady Horákové

Město Ostrava vyhlásilo jednofázovou fázovou, užší soutěž o návrh na Proměnu sadu Dr. Milady Horákové. Do soutěže se přihlásilo 14 účastníků, ze kterých bylo na základě portfólií vyzváno 8 účastníků na zpracování návrhu proměny sadu v park celoměstského významu. Hodnotící zasedání proběhlo ve dvou dnech 19.12. a 20.12.2022 a posuzováno a hodnoceno bylo všech 8 návrhů. Porota následně udělila 1. ocenění návrhu č. 5, 2. ocenění návrhu č. 1 a 3. ocenění návrhu č. 4. Dále byla udělena odměna návrhu č. 6. Návrh s číslem 2, 3, 6, 7 a 8 obdržel náhrady výloh. “SOUTĚŽ UKONČENA“.

Výsledky soutěže

Jednání soutěžní poroty proběhlo dne 20.12.2022.

Návrhy zaslané do soutěže

Prezentace návrhů zaslaných do architektonické soutěže.