Odkazy

Seznam schválených územně plánovacích dokumentací ORP OSTRAVA

Seznam schválených územně plánovacích dokumentací ORP OSTRAVA

Architektonické soutěže

Architektonické soutěže

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Územní studie na území ORP Ostrava - dotace z IROP

jedná se o seznam registrovaných územních studií na území ORP Ostrava, na které byla poskytována finanční podpora z EU

Ostravská stavba roku 2019

Pro tento rok nebyla soutěž vyhlášena.

Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lhota

Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Lhota

Zprávy o uplatňování Územního plánu Čavisov

Zprávy o uplatňování ÚP Čavisov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Polom

Zpráva o uplatňování ÚP Velká Polom

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí

Zpráva o uplatňování ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ostravy

Zpráva o uplatňování územního plánu Ostravy za období 2014 - 2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Václavovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Václavovice za období 2014 - 2018