Návrhy zaslané do soutěže - 2. fáze

Porota na hodnotícím zasedání (2. fáze, konané 23.2.2022) posuzovala a hodnotila 2 dopracované návrhy, z nichž jednomu navrhla ocenění (návrh s pořad. č. 3 získal druhou cenu) a druhému udělení odměny (návrh s pořad. č. 1 získal odměnu).