Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2021

rozpočet 2021

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., §11, odstavec (4) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1181/ZM1822/19 dne 11. prosince 2020.

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

Usnesení

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva k rozpočtu 2021

Přílohy

Příloha č. 1 - Detail rozpočtových zdrojů dle rozpočtových položek

Příloha č. 2 - Rozpočet příjmů dle ORJ a položek

Příloha č. 3 - Rozpočet běžných výdajů dle ORJ a ODPA