Studie a analýzy

Studie a analýzy v oblasti sociální péče

 

Analýza potřeb a procesu komunitního plánování a sociálních služeb ve městě Ostrava (r. 2013)

Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě (r. 2012)

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců sociálních služeb ve městě Ostrava (r. 2008)

Specifické potřeby občanů města Ostravy (r. 2006)

Souhrnná zpráva:

Analýza demografické a sociální struktury statutárního města Ostravy a městských obvodů 
(r. 2005)

Obálka, tiráž 


Text

 

• Grafy:


• Kartogramy:


Přehledy

 1. Vývoj počtu obyvatel a základní informace o území
 2. Obyvatelstvo 1980-2001 podle základních věkových skupin
 3. Vývoj obyvatelstva přirozenou měnou a stěhováním 1991-2004
 4. Vzdělanost obyvatelstva 2001 podle základních stupňů
 5. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a vyjížďka za prací 2001
 6. Národnostní složení obyvatelstva 2001
 7. Domácnosti a jejich vývoj a skladba
 8. Základní údaje o domovním fondu 1991-2001
 9. Vývoj počtu trvale obydlených bytů
 10. Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti 2001
 11. Skladba trvale obydlených bytů 2001 podle důvodů právního užívání bytů a podle druhu domů
 12. Velikostní skladba trvale obydlených bytů 2001 podle počtu obytných místností (+ m2) a podle druhů domů
 13. Trvale obydlené byty 2001 podle technického vybavení a stáří bytů a podle druhu domů
 14. Vývoj vybavenosti obyvatelstva a domácností trvale obydlenými byty 1970-2001
 15. Trvale obydlené byty v rodinných a bytových domech 2001 podle období výstavby domu
 16. Vybavení bytových domácností a jejich rekreační možnosti 2001
 17. Byty dokončené podle druhu stavby a intenzita bytové výstavby 1995-2004 ve městě Ostrava

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb - sociologické šetření (r. 2005)

Zpráva z mapování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Ostrava za rok 2005

Zpráva z mapování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Ostrava za rok 2004

 

Rozvoj sociálních služeb města Ostravy v reflexi jejich uživatelů – sociologické šetření  (r. 2003)

1. Úvodní strana

2. Metodika

3. Senioři, duševně nemocní, mentálně postižení, ostatní zdravotní postižení

  1. vzorový dotazník
  2. grafy - senioři, duševně nemocnín, mentálně postižení, zdravotně postižení, 1. část
  3. výsledky - senioři, duševně nemocnín, mentálně postižení, zdravotně postižení, 1. část
  4. grafy - senioři, duševně nemocnín, mentálně postižení, zdravotně postižení, 2. část
  5. výsledky - senioři, duševně nemocnín, mentálně postižení, zdravotně postižení, 2. část
  6. grafy - senioři
  7. výsledky - senioři
  8. grafy - duševně nemocní
  9. výsledky - duševně nemocní
  10. grafy - mentálně postižení
  11. výsledky - mentálně postižení
  12. grafy - zdravotně postižení
  13. výsledky - zdravotně postižení

  4. společensky nepřizpůsobení občané

  5. romské etnikum

  6. dohledové rodiny

  7. závěry

  Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb - II. etapa
  (r. 2002)

  • I.díl - Teoretická východiska
  • II.díl - Sociodemografická struktura Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj
  • III.díl - Analýza ohražených skupin v Ostravě v návaznosti na sociální služby
  • Závěrečná část