Podpora poskytovatelů při získávání dotací z EU a jiných zahraničních zdrojů

POKYNY PŘÍJEMCŮM VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY V ROCE 2020 NA VÝDAJE SPOJENÉ S VÝVOJEM A ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A JINÝCH ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ

 

 

OBECNÉ POKYNY PRO PŘÍJEMCE VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

 POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ budou zaslány žadatelům individuálně dle typu dotačního titulu