OBLAST SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

V oblasti sociálního začleňování jsou řešeny oblasti se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení na území města Ostravy. Zaměřujeme se zejména na zlepšení životních a sociálních podmínek osob sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených a pracujeme na začleňování těchto obyvatel zpět do majoritní společnosti. Klademe důraz na multidisciplinární spolupráci.

 

Vymezení činnosti

Koordinuje aktivity v oblasti sociálního začleňování na území města.

Monitoruje a identifikuje oblasti se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení.  

Prostřednictvím pozice koordinátora sociálního začleňování naplňuje agendu § 6 zákona č. 273/ 2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „romský poradce“).

Koordinuje a zajištuje platformu Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách ve městě Ostrava.

Koordinuje a zaštiťuje spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Zajišťuje přenos informací z území a do území na všech úrovních v tématu sociálního začleňování.

Úzce spolupracuje s oblastí prevence kriminality.

Bližší informace k sociálnímu začleňování lze nalézt na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/


Kontakty

Bc. Jana Abrlová, DiS.

specialista sociálního začleňování 

599 443 855

720 978 133

Mgr. Lucie Škvaridlová

koordinátor sociálního začleňování 

599 443 854

737 225 293  

 

 


OBLAST SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Metodika činnosti multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách ve městě Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022