Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi

Transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi města

Rada města Ostravy na svém 19. jednání dne 26.04.2011 schválila usnesením 1331/RM1014/19 Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi. Koncepce je dlouhodobou vizí a obsahuje výhledové záměry, vývoj a změny v poskytování sociálních služeb, které zajišťují příspěvkové organizace města v oblasti sociální péče.

 

Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi

Transformační záměry poskytovaných sociálních služeb - Čtyřlístek

Informativní zpráva o naplňovaní transformace 11/2013

Informativní zpráva o naplňovaní transformace 8/2018