Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

 2. Základní informace k životní situaci

  K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba v jejímž zájmu dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádostikterá musí obsahovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisů. V případě staveb a terénních úprav je vhodné doložit příslušnou část dokumentacecharakterizující umístění stavbyči terénní úpravyvzhledem k lesnímu pozemku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s náležitostmi buď jako žádosti o koordinované závazné stanoviskonebo jako samostatné žádosti o závazné  stanovisko (v případě pokud se koordinované závazné stanovisko nevydává).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu

  samostatné závazné stanovisko - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s doklady lze zaslat poštou.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny magistrátu posta@ostrava.cz.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  05.05.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno