Informace o veřejné zeleni

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Informace o veřejné zeleni

 2. Základní informace k životní situaci

  Magistrát města Ostravy má zpracován pasport a generel zeleně, který obsahuje informace o vegetačních prvcích zeleně, jejich rozloze, či kategorii.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická či právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o informace se podává písemně nebo osobně. V žádosti je nutno vymezit lokalitu (katastrální území, městský obvod, ...), požadovanou plochu (katastrální číslo, ohraničení ulicemi, ...) a specifikovat druh informace, která je požadována (výměra trávníků, počet soliterních stromů, plocha keřových skupin, ...).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o informace se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Nová Radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, 5. patro

  Ing. Richard Fatka
  výkon samosprávy na úseku veřejné zeleně
  +420599442562 329 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádné.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

  Poplatek za poskytnutí informací je stanoven sazebníkem.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  15 dní od doručení nebo doplnění žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí úřadu o neposkytnutí informace se může žadatel odvolat 15 dnů od jeho doručení.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno