Volby

Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu PS ČR

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb

Mgr. Zdeněk Viktorin, vedoucí oddělení správních činností, tel. 599 443 609

Bc. Jarmila Trchalíková, referent agendy správního řízení, tel 599 442 222

Ing. Aleš Hájek, vedoucí oddělení Středisko informačních služeb, tel. 599 443 335


Rozhodnutím presidenta republiky ze dne 9. dubna 2020 byly vyhlášeny na dny 2. října a 3. října 2020 volby do Senátu PS ČR a zastupitelstev krajů.

Přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR do volebního obvodu č. 72 sídlo Ostrava-město se podávají:

nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj.  28. července 2020 do 16.00 hodin, a to u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, v kanceláři č. 137, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava. 

Informace o zřízení zvláštního účtu naleznete na Úřední desce Magistrátu města Ostravy v kategorii VOLBY pod číslem vyvěšení 674/2020. Odkaz na Úřední desku naleznete zde.  

volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky