Volby

Volba prezidenta České republiky.

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022 byla vyhlášena na dny 13. a 14. ledna 2023 volba prezidenta republiky (1. kolo).

V případě konání II. kola volby prezidenta republiky, se toto uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb:

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Ing. Lucie Bártová, MBA, vedoucí oddělení správních činností

tel. 599 443 609

lbartova@ostrava.cz

Bc. Jarmila Trchalíková, referent agendy správního řízení

tel. 599 442 222

jtrchalikova@ostrava.cz

Ing. Aleš Hájek, vedoucí oddělení Středisko informačních služeb

tel. 599 443 335

ahajek@ostrava.cz 

Odkaz na informativní web Ministerstva vnitra ČR k volbám https://www.mvcr.cz/volby/.

Informace pro voliče

Podrobné informace pro voliče zveřejněné Ministerstvem vnitra naleznete zde  Pro voliče / For voters - Volby (mvcr.cz) 

Právo volit prezidenta České republiky má

-          občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, ve 2. kole voleb může volit i občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb dosáhne věku 18 let.

Překážky práva volit

-          omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva;

-          zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu;

Každý volič může své volební právo realizovat pouze jednou v rámci stejného druhu voleb.

Pro volbu prezidenta republiky o vydání voličského průkazu lze požádat a vydaný voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí.

Pokud je žadatelem o voličský průkaz občan s trvalým pobytem na území města Ostravy, o voličský průkaz žádá příslušný úřad městského obvodu podle místa svého trvalého bydliště a nikoliv Magistrát města Ostravy (adresy – viz níže), a to:

-       osobně nejpozději do dne 11. ledna 2023 do 16:00 hod.

-       podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem doručeným nejpozději do dne 6. ledna 2023 do 16:00 hod. nebo datovou zprávou doručenou nejpozději do dne 6. ledna 2023  do 16:00 hod.

Adresy jednotlivých úřadů městských obvodů včetně datových schránek:

Úřad městského obvodu

adresa

ID datové schránky

Hošťálkovice

Rynky 277,

725 28 Ostrava

g47bft8

Hrabová

Bažanova 174/4,

720 00 Ostrava

8bwbfse

Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava

xhnbuww

Lhotka

U Splavu 76/14A

725 28 Ostrava

2r7bt6b

Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

709 36 Ostrava

nrcbfsn

Martinov

Martinovská 3154/23

723 00 Ostrava

xchb29h

Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava

frpbzih

Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava

c9ybfpi

Nová Bělá

Mitrovická 100/342

724 00 Ostrava

dx3bfst

Nová Ves

Rolnická 139/32

709 00 Ostrava

qzgbtmw

Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava

2s3brdz

Petřkovice

Hlučínská 135

725 29 Ostrava

46sbfr2

Plesná

Dobroslavická 83/8

725 27 Ostrava

ejibp8y

Polanka nad Odrou

1. května 330/160

725 25 Ostrava

udhbfr6

Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava

xpkbv55

Proskovice

Světlovská 82/2

724 00 Ostrava

cknbn6z

Pustkovec

Pustkovecká 64/47

708 00 Ostrava

h4ibsps

Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava

iygb6cd

Slezská Ostrava

Těšínská 138/35

710 16 Ostrava

56zbpub

Stará Bělá

Junácká 127/343

724 00 Ostrava

jj8bfrc

Svinov

Bílovecká 69/48

721 00 Ostrava

zzgb4es

Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava

wu8bzk6

Vítkovice

Mírové náměstí 1

703 79 Ostrava

7mqbr27