Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb

Mgr. Zdeněk Viktorin, vedoucí oddělení správních činností, tel. 599 443 609

Bc. Jarmila Trchalíková, referent agendy správního řízení, tel 599 442 222

Ing. Aleš Hájek, vedoucí oddělení Středisko informačních služeb, tel. 599 443 335

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020 byly vyhlášeny na dny 8. října a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky