Volby

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů

Rozhodnutím prezidenta republiky zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb., byly dne 12. června 2024 vyhlášeny na dny 20. a 21. září 2024 volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů. 

Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 27. a 28. září 2024.

Územní vymezení volebního obvodu č. 71 pro volby do Senátu PČR, ve kterém se budou ve dnech 20. a 21. září 2024 konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky:

Volební obvod č. 71 se sídlem Ostrava-město:

 • městské obvody Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou a Proskovice.

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro agendu voleb 

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Ing. Lucie Bártová, MBA, vedoucí oddělení správních činností

 

tel. 599 443 609

lucie.bartova@ostrava.cz

 

Bc. Jarmila Trchalíková, referent agendy správního řízení

 

tel. 599 442 222

jarmila.trchalikova@ostrava.cz

 

Ing. Aleš Hájek, vedoucí oddělení Středisko informačních služeb

 

tel. 599 443 335

ales.hajek@ostrava.cz

 

 

Odkaz na informativní web Ministerstva vnitra ČR k volbám:

https://www.mvcr.cz/volby/

1. Informace pro voliče

Informace pro voliče ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2024 zveřejněné Ministerstvem vnitra naleznete zde:

Volby do Senátu - základní informace pro voliče 

Volby do zastupitelstev krajů - základní informace pro voliče - Volby (mvcr.cz)

Právo volit do Senátu Parlamentu České republiky má: 

 • státní občan ČR, který alespoň 2. den voleb, tj. 21. září 2024 dosáhne věku 18 let, ve 2. kole voleb může volit i občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb, tj. 28. září 2024 dosáhne věku 18 let.

Překážkou volebního práva je:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Právo volit do zastupitelstev krajů má:

 • státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb, tj. 21. září 2024 dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

Překážkou volebního práva je:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody;
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva;
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Informace pro žadatele o voličský průkaz

Voličský průkaz se vydává jak pro volby do Senátu PČR, tak do zastupitelstev krajů.

Volič, který nemůže anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu, s nímž může hlasovat:

 • v případě voleb do zastupitelstev krajů v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje (volič s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území Moravskoslezského kraje)
 • v případě voleb do Senátu v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a kde má volič trvalý pobyt (v případě senátního volebního obvodu č. 71 Ostrava-město může volič s trvalým pobytem na území volebního obvodu č. 71, tj. Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou a Proskovice hlasovat na voličský průkaz v kterémkoliv z volebních okrsků na území těchto městských obvodů.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán nebo zastupitelský úřad ČR v zahraničí voliči, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu.

Ve statutárním městě Ostrava lze o voličský průkaz požádat příslušný úřad městského obvodu (nikoliv Magistrát města Ostravy), a to:

 • osobně nejpozději do dne 18.září 2024 do 16:00 hod.
 • podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem doručeným nejpozději do dne 13. září 2024 do 16:00 hod. nebo datovou zprávou, popř. prostřednictvím portálu občana nejpozději do dne 13. září 2024 do 16:00 hod.

Úřad městského obvodu voličský průkaz vydá a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz anebo jej voliči zašle do vlastních rukou.

Adresy jednotlivých úřadů městských obvodů včetně datových schránek:

Úřad městského obvodu

adresa

ID datové schránky

 

Hošťálkovice

Rynky 277,

725 28 Ostrava

g47bft8

Hrabová

Bažanova 174/4,

720 00 Ostrava

8bwbfse

Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava

xhnbuww

Lhotka

U Splavu 76/14A

725 28 Ostrava

2r7bt6b

Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

709 36 Ostrava

nrcbfsn

Martinov

Martinovská 3154/23

723 00 Ostrava

xchb29h

Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava

frpbzih

Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava

c9ybfpi

Nová Bělá

Mitrovická 100/342

724 00 Ostrava

dx3bfst

Nová Ves

Rolnická 139/32

709 00 Ostrava

qzgbtmw

Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava

2s3brdz

Petřkovice

Hlučínská 135

725 29 Ostrava

46sbfr2

Plesná

Dobroslavická 83/8

725 27 Ostrava

ejibp8y

Polanka nad Odrou

1. května 330/160

725 25 Ostrava

udhbfr6

Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava

xpkbv55

Proskovice

Světlovská 82/2

724 00 Ostrava

cknbn6z

Pustkovec

Pustkovecká 64/47

708 00 Ostrava

h4ibsps

Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava

iygb6cd

Slezská Ostrava

Těšínská 138/35

710 16 Ostrava

56zbpub

Stará Bělá

Junácká 127/343

724 00 Ostrava

jj8bfrc

Svinov

Bílovecká 69/48

721 00 Ostrava

zzgb4es

Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava

wu8bzk6

Vítkovice

Mírové náměstí 1

703 79 Ostrava

7mqbr27

 

2. Informace pro kandidáty pro volby do Senátu PČR – VO č. 71 se sídlem Ostrava-město

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2024 zveřejněné Ministerstvem vnitra naleznete zde:

Volby do Senátu a zastupitelstev krajů 2024 - Volby (mvcr.cz)

Přihlášky k registraci je možno podávat do dne 16. července 2024 do 16:00 hodin, a to v kanceláři č. 137 v 1. poschodí budovy Nové radnice v Ostravě, Prokešovo nám. 8. Je třeba, aby v uvedené lhůtě byla přihláška k registraci Magistrátu města Ostravy skutečně doručena.

Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 71 se sídlem Ostrava-město je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu města Ostravy pod evidenčním číslem 748/2024 v kategorii Volby. Odkaz na Úřední desku naleznete pod tímto odkazem.