Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby 2017

Poslední změna: Čtvrtek 15.06.2017 09:38 - Mikulínová Dagmar
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb

, vedoucí oddělení správních činností, tel. 599 443 609,

, vedoucí oddělení středisko informačních služeb, tel. 599 443 335,

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněným pod č. 135/2017 Sb. byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání voleb byly stanoveny na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

Právní předpisy 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Senátu“)

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění 

Odkazy k volbám:

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na stránkách Ministerstva vnitra České republiky 

volby na stránkách Moravskoslezského kraje