Navigace

Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

 2. Základní informace k životní situaci

  K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba v jejímž zájmu dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném pozemku a zdůvodnění žádosti. V případě staveb a terénních úprav je vhodné doložit příslušnou část dokumentace, charakterizující umístění stavby, či terénní úpravy, vzhledem k lesnímu pozemku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Bc. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443345 313 / Nová Radnice
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443201 313 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s doklady (viz bod 6) lze zaslat poštou.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od doručení žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno