Informace o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Informace o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Statutární město Ostrava poskytuje peněžní prostředky ze svého rozpočtu na projekty v oblasti:

Školství

Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti školství

vyberove rizeni 2015/2016

stipendia 2015/2016

Významné sportovní kluby (Vrcholový sport)

Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti vrcholového sportu

Informace pro žadatele o dotaci v oblasti vrcholového sportu

Důležité informace, odkazy, kontakty

Stipendia města Ostravy

Důležité informace, odkazy, kontakty

rok 2019

výběrová řízení v roce 2019 v oblasti tělovýchovy a sportu a vrcholového sportu

rok 2016

výběrová řízení v roce 2016 v oblasti tělovýchova a sport a vrcholový sport

rok 2017

výběrová řízení v roce 2017 v oblasti tělovýchova a sport a vrcholový sport