Informace pro žadatele o dotaci v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2017

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č.1333/ZM1418/20 ze dne 19.10.2016 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2017

Lhůta pro podání žádosti je od 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016.

Kontaktní osoby          

Mgr. Jaromír Navrátil (téma č. 1, 2)     

 599 443 457        

 mobil 605 292 262

Petr Wroblowský  (téma č. 3)               

 599 443 457       

Bc. Dagmar Kolarčíková (téma č. 4, 5) 

 599 442 191      

 


 Program pro poskytování  peněžních prostředků

Povinné přílohy

  • Žádost na poskytnutí peněžních prostředků (před otevřením formuláře je nutné stáhnout a nainstalovat níže uvedený program 602 XML Filler) - platná verze ze dne 24.10.2016, 11:00 hod.
  • Popis projektu - povinná příloha pro všechna témata
  • Čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu (de minimis) - povinná příloha pro všechna témata
  • Čestné prohlášení prokazující, že členové řádně zaplatili členské příspěvky - povinné pro téma 1.1. a 1.2
  • Čestné prohlášení o hlavní náplni činnosti žadatele

Jak si podat přihlášku

Jak dotaci vyúčtovat

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuál k programu 602 XML Filler

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/