Oddělení strategie a projektů ve vzdělávání

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Řeší:

  • vyhledávání finančních zdrojů,
  • sledování výzev a programů podpory poskytovatelů dotací v oblasti školství a vzdělávání,
  • koordinaci příprav projektových žádostí a jejich předložení poskytovatelům dotací,
  • metodickou podporu školám, zřizovatelům a dalším subjektům připravujícím a realizujícím projekty v oblasti školství a vzdělávání,
  • podporu a přípravu projektů s působností SMO na celém území města,
  • přípravy a realizace projektů mezinárodní spolupráce,
  • naplňování cílů Strategie vzdělávání města Ostravy 2030,
  • tvorbu ročních akčních plánů vzdělávání,
  • koordinaci konference Talent City.

Důležité odkazy:

Naše projekty:

Kontakty

Mgr. Jana Jílková
vedoucí oddělení strategie a projektů ve vzdělávání