Školství

Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti školství

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1946/ZM1822/32 ze dne 23.03.2022 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

(kliknout zde) 

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 07756/RM1822/120 ze dne 19.10.2021 Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 (UZAVŘENO)

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1520/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021  výběrové řízen Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 (UZAVŘENO)

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2124/ZM1822/151 ze dne 22.6.2022  výběrové řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023 (UZAVŘENO)

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1319/ZM1822/21 ze dne 03.03.2021 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 (UZAVŘENO)

(kliknout zde) 

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 04594/RM1822/67 ze dne 25.8.2020 Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020 (UZAVŘENO)

(kliknout zde)

  


VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

 


Výsledky výběrového řízení  na poskytnutí příspěvku v oblasti podpory kariérového poradenství

Odkaz

Výsledky výběrového řízení  na poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti školství

Odkaz

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti vzdělávání a talentmanagement

Odkaz

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti  cizojazyčné  výuky 

Odkaz