Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1946/ZM1822/32 ze dne 23.03.2022 výběrové řízení "Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023"

Lhůta pro podání žádosti je od 25.04.2022 do 08.05.2022. Žádost včetně povinných příloh se zasílá pouze elektronicky přes aplikaci EvAgend.

Postup pro podání žádosti

Finanční vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku:

  
Kontaktní osoba

Ing. Taťána Luptáková 599 443 203

 

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler
https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

Manuál k programu 602 XML Filler
http://www.602.cz/602xml_filler/dokumentace

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 445 555

 

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/