Informace o poskytování peněžních prostředků - kariérové poradenství

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města
č. 07756/ZM1822/120 ze dne 19.10.2021 Výzvu na podporu kariérového poradenství
z rozpočtu SMO na rok 2022

Lhůta pro podání žádosti je stanovena na období od 25.10. 2021 do 10.11.2021. 


Finanční vypořádání poskytnutého příspěvku

Kontaktní osoba

Ing. Radmila Karabínová

599  443 418

rkarabinova@ostrava.cz

 

 Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 445 555

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/