INFORMACE PRO ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU SMO NA ROK 2022 V rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit

Důležité informace, odkazy a kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1997/ZM1822/33 ze dne 20.04.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií

Lhůta pro podání žádostí v rámci I. kola výběrového řízení je od 22.05.2022 do 30. 05. 2022 včetně.

Lhůta pro podání žádostí v rámci II. kola výběrového řízení je od 08.08.2022 do 22. 08. 2022 včetně.


Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Přílohy programu

 

Kontaktní osoby

Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D. 599 442 287 ojajkowicz@ostrava.cz

  

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)