Informace pro žadatele o dotaci v oblasti vrcholového sportu

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 1333/ZM1418/20 ze dne 19.10.2015 výběrové řízení na poskytnutí  dotací z rozpočtu SMO v oblasti vrcholového sportu na rok 2017

Lhůta pro podání žádosti je od 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016. (uzavřeno)

Kontaktní osoba

Petr Wroblowský    tel. 599 443 085,     

 


  • PROGRAM pro poskytování peněžních prostředků

Povinné přílohy 

  • Žádost na poskytnutí peněžních prostředků (před otevřením formuláře je nutné stáhnout a nainstalovat níže uvedený program 602 XML Filler)

Formulář nelze odeslat bez vyplnění jednoho pole investičních nákladů. V případě, že žádáte pouze o neinvestiční náklady je potřeba vyplnit jedno pole investic a do pole Kč zapsat hodnotu  0.

 

Jak si podat přihlášku

postup

 


 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuál k programu 602 XML Filler

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/