Informace o poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Tělovýchova a sport

Informace o aktuálním výběrovém řízení, archiv uzavřených výběrových řízení

Významné sportovní kluby (Vrcholový sport)

Informace o aktuálním výběrovém řízení, archiv uzavřených výběrových řízení

rok 2018

Přehled výběrových řízení v roce 2018 v oblasti tělovýchova a sport a vrcholový sport

rok 2019

Přehled výsledků výběrových řízení v roce 2019 v oblasti tělovýchova a sport a vrcholový sport