Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v oblasti tělovýchovy a sportu

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0980/ZM1822/15 ze dne 24.6.2020 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v oblasti Tělovýchova a sport

Termín pro podávání žádostí je od 21.9. do 2.10.2020!


Program pro poskytování  peněžních prostředků 

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Přílohy programu

 

 Kontaktní osoby

Mgr. Jaromír Navrátil (téma č. 1)

599 443 457, 605 292 262

jnavratil@ostrava.cz
Petr Wroblowský

(téma č. 3)

599 443 085, 601 154 475 pwroblowsky@ostrava.cz
Bc. Martina Tisoňová (téma č. 4, 5) 599 442 433, 731 421 870

mtisonova@ostrava.cz

Lucie Potschová (téma 2, 6) 599 442 287, 725 929 056

 lpotschova@ostrava.cz

Jak dotaci vyúčtovat

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)