Tělovýchova a sport

Informace o aktuálním výběrovém řízení, archiv uzavřených výběrových řízení

Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1997/ZM1822/33 ze dne 20.04.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií)

Termín pro podávání žádostí v I. kole je od 22.05.2022 do 30.05.2022 včetně

Termín pro podávání žádostí ve II. kole je od 08.08.2022 do 22.08.2022 včetně

 

Prezentace k dotačnímu programu:

Seminář

 


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1944/ZM1822/32 ze dne 23.03.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v rámci programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy.

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti společensky odpovědný projekt)

Termín pro podávání žádostí je od 02.05.2022 do 18.05.2022


Prezentace k dotačnímu programu:

Seminář

Workshop

 


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1610/ZM1822/25 ze dne 15.09.2021 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v rámci programu na podporu sportovní infrastruktury - výstavba, rekonstrukce, opravy

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti sportovní infrastruktury)

 Termín pro podávání žádostí je již UZAVŘEN!

Informace o výsledcích výběrového řízení můžete najít na webových stránkách města www.dotace.ostrava.cz


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti tělovýchovy a sportu)

Termín pro podávání žádostí je již UZAVŘEN!

Informace o výsledcích výběrového řízení můžete najít na webových stránkách města www.dotace.ostrava.cz

Prezentace k dotačním programům na rok 2022

Seminář 

Workshop


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programu na podporu významných sportovních akcí na území statutárního města Ostravy

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 na podporu významných sportovních akcí na území statutárního města Ostravy)

Termín pro podávání žádostí je již UZAVŘEN!

Informace o výsledcích výběrového řízení můžete najít na webových stránkách města www.dotace.ostrava.cz


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0980/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v oblasti tělovýchovy a sportu)

Informace o výsledcích výběrového řízení:

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1321/ZM1822/21 ze dne 3.3.2021 rozhodlo o poskytnutí nebo neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na r. 2021 v oblasti Tělovýchova a sport (TV1, TV2, TV3, TV5) a Vrcholový sport (VS1, VS2). 

Aktuální informace o výsledcích výběrového řízení!!!

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1515/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 rozhodlo o poskytnutí nebo neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na r. 2021 v oblasti Tělovýchova a sport (TV4 a TV6).

Informace o výsledcích výběrového řízení můžete najít na webových stránkách města www.dotace.ostrava.cz

Pro bližší informace k podpisu dotační smlouvy prosím kontaktujte příslušného úředníka dle níže uvedené tabulky

kód

kontaktní osoba

telefon

e-mail

ŠaS/TV1, 4, 5

ŠaS/TV2, 6

ŠaS/TV1,3

ŠaS/VS1,2

Bc. Martina Tisoňová

Lucie Potschová

Ing. Barbora Bortelová

 

599 442 433

599 442 287

599 443 457

 

mtisonova@ostrava.cz

lpotschova@ostrava.cz

bbortelova@ostrava.cz

 

 


 

Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0802/ZM1822/13 ze dne 04.03.2020 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020-2021

Informace pro žadatele

Termín pro podávání žádostí je již UZAVŘEN!


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0405/ZM1822/7 ze dne 19. 6. 2019 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 v rámci programů Tělovýchova a sport a Vrcholový sport

(Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 v oblasti tělovýchovy a sportu)

Termín pro podávání žádostí je již UZAVŘEN!

Výsledky (odkaz)


Statutární město Ostrava

Vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0202/ZM1822/4 ze dne 6.3.2019 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu (kód ŠaS/S) 

(UZAVŘENO)

Informace pro žadatele

Výsledky (odkaz)

  

 Archiv uzavřených výběrových řízení

1997/ZM1822/33