Informace pro žadatele o poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016-2017 v oblasti sportu

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1176/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 výběrové řízení na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016-2017 v oblasti sportu.

 

Kontaktní osoby

Telefon

e-mail

Petr Woblowský

Denisa Kučerová

599 443 085

599 442 433, 734 395 988

pwroblowsky@ostrava.cz

dkucerova@ostrava.cz

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe (odkaz)

Manuál k programu 602 XML Filler

Technická podpora:

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora (odkaz)

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/ (odkaz)

Postup při vyúčtování: