Navigace

Výdej a výměna označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výdej a výměna označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené

 2. Základní informace k životní situaci

  Parkovací průkaz O7 se vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody 2. a 3. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P) s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • osoba zdravotně postižená,
  • zákonný zástupce - rodič zdravotně postiženého dítěte do 18 let,
  • soudem schválený zástupce u osoby s narušenou schopností právně jednat nebo opatrovník za osobu omezenou ve svéprávnosti – nutno doložit příslušný doklad opravňující za osobu jednat,
  • zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu – nutno doložit notářsky ověřenou plnou moc.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Navštívit pracoviště odboru dopravně správních činností, oddělení evidence silničních vozidel a předložit potřebné doklady.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní účast:

  • osoby zdravotně postižené,
  • zákonného zástupce - rodiče zdravotně postiženého dítěte do 18 let,
  • soudem schváleného zástupce u osoby s narušenou schopností právně jednat nebo opatrovníka za osobu omezenou ve svéprávnosti – nutno doložit příslušný doklad opravňující za osobu jednat, 
  • zmocněnce - za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu (na základě notářsky ověřené plné moci).
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení evidence silničních vozidel pro město Ostrava a správní obvody těchto obcí: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor dopravně správních činností

  Oddělení evidence silničních vozidel

  ul. 30. dubna 635/35  

  702 00 Ostrava

  Úřední hodiny

  Pondělí       8:00 - 17:00

  Úterý          7:30  - 15:30

  Středa        8:00  - 17:00

  Čtvrtek       7:30  - 15:30

  Pátek          8:00 - 11:00

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě nutno doložit:

  • občanský průkaz,
  • průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P),
  • 1 ks aktuální fotografie 35x45mm,
  • původní označení motorového vozidla,
  • zákonný zástupce – rodný list zdravotně postiženého dítěte,
  • opatrovník – listinu opatrovníka nebo rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, zástupce - soudem schválené zastoupení členem domácnosti,
  • zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu – notářsky ověřenou plnou moc.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k výdeji nebo výměně označení motorového vozidla k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny, označení je vydáváno zpravidla na počkání. 

  Původní označení motorového vozidla O1 bylo nutné vyměnit za parkovací průkaz O7 do konce roku 2012.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další specifické činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, na místě využije žadatel služby vyvolávacího systému zadáním si funkcionality "Parkovací průkazy ZTP".

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud není provedena výměna parkovacího průkazu do 31.12.2012, ztrácí držitel tohoto průkazu po 1.1.2013 oprávnění parkovat na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. V případě zneužití nevyměněného průkazu hrozí jeho držiteli sankce v rámci dopravně správního řízení.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Další související informace
 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 20. Související životní situace a návody, jak je řešit
 21. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Magistrát města Ostravy

  Odbor dopravně správních činností

  Oddělení evidence silničních vozidel

 22. Kontaktní osoba
 23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.01.2014

 24. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 25. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace