Informace pro žadatele o dotaci

Dne 16.9.2020 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2021 v oblasti sociální péče s termínem pro podávání žádostí od 19.10.2020 do 30.10.2020.

Vyhlášená témata podpory v Podmínkách pro oblast sociální péče jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a rovněž s cíli a opatřeními Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 - 2022.

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti sociální péče se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací. 

Podklady nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:   

Vzor žádosti vygenerované po zadání dat do aplikace

Prezentace k IS PorteX

Upozornění:

Podmínkou pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

Technická podpora: 

E-mail
Telefon 599 456 789

 Kontaktní osoby:

Specialista dotačních programů a podpor Ing. Martin Petrášek
E-mail mpetrasek@ostrava.cz
Telefon 599 443 820